Partneři:

Děkujeme všem partnerům, za jejich laskavé přispění. Díky jejich podpoře můžeme realizovat koncerty a charitativní akce, které jsou náplní naší činnosti.


Metroprojekt a. s.