Cílem sdružení je:

Podpora koncertní činnost umělců, kteří se věnují klasické hudbě. Organizace koncertů klasické hudby, festivalů klasické hudby ať již českých či zahraničních interpretů a skladatelů. Sdružení se věnuje kulturní osvětě v hudební oblasti, podporuje vznik nových skladeb soudobých českých skladatelů, propaguje českou hudbu v zahraničí v podání jak českých tak zahraničních interpretů. Za tímto účelem sdružení usiluje o získávání partnerů a prostředků pro podporu koncertů, festivalů klasické hudby, vzniku nových skladeb, organizování vzdělávacích koncertů pro mládež, realizace koncertů pro dobročinné účely, pro domovy seniorů a domovy s pečovatelskou službou či dětské domovy