Věnujeme se kulturní osvětě v hudební oblasti. Podporujeme vznik nových kladeb soudobých českých skladatelů. Snažíme se o propagaci české hudby v zahraničí, v podání jak českých tak zahraničních interpretů. Přispíváme na hudební vystoupení na charitativních akcích.